Nu meedoen!

Pagina: van 23

DocCheck Ask: collega's vragen en medische voorbeeldgevallen bespreken

Met "vragen aan collega's" kunnen gebruikers uit medische vakgebieden meningen uitwisselen over moeilijke gevallen en discussiëren over bevindingen, afwijkende diagnoses en therapieën. Daarbij staat de uitwisseling tussen alle vakgroepen op de voorgrond. Bij DocCheck Ask kunnen artsen, apothekers, studenten en andere therapeuten vragen stellen over medische onderwerpen, de mening van experts verkrijgen en case reports delen. Die vragen kunnen van een algemene aard zijn, zich specifiek tot bepaalde vakgroepen richten of discussies tussen verschillende disciplines weergeven. De vragen kunnen bv. door afbeeldingen of door de opgave van allerlei extra informatie (anamnese, laboratoriumresultaten enz.) vervolledigd worden.

De vragen kunnen alleen door ingelogde DocCheck-gebruikers beantwoord worden, waarbij de steller van de vraag beslist, van welke vakgroep hij antwoorden wenst te krijgen. Moeilijke vragen, ongewone patiëntengevallen en controversiële discussies worden via e-mail naar de respectievelijke expertverdeler gestuurd om een zo snel mogelijke en gerichte beantwoording mogelijk te maken.

Zodra er een nieuw antwoord voorhanden is, worden de vraagsteller en alle bij de discussie betrokken collega's gemakkelijk geïnformeerd via e-mail.

Wat is DocCheck Ask?

  • Vraag raad bij experts bij onduidelijke gevallen, moeilijke diagnoses en bespreek de mogelijke therapieën.
  • U helpt collega's door open vakvragen te beantwoorden en interessante voorbeeldgevallen voor te stellen.
  • Deel uw vakexpertise en geef blijk van uw medische kennis.

Hoe helpt DocCheck Ask?

  • Eerste hulp:studenten en assistent-artsen vinden er medisch advies en praktische hulp
  • Profiel tonen: experts en vakartsen documenteren prestatiezwaartepunten en kennis
  • Horizon verruimen: gebruikers uit alle vakgebieden profiteren van de interdisciplinaire uitwisseling en transfer van kennis.

Waarop moet ik bij DocCheck Ask letten?

  • Zorg wanneer u patiëntengevallen voorstelt dat u uw gegevens anoniem maakt en let op de rechten van derden.
  • Formuleer uw vraag zorgvuldig en geef alle relevante details - zo vermijdt u tegenvragen en krijgt u snellere en betere antwoorden.
  • Let bij het opstellen van uw vragen en antwoorden a.u.b. op de AHV van DocCheck en onze internet-etiquette.

Belangrijke opmerking: DocCheck Ask is geen vervanging voor een doktersadvies of behandeling, DocCheck is niet aansprakelijk voor schade, die door het ondoordacht of niet gecontroleerd gebruik van antwoorden, advies of meningsuitingen ontstaat, die bij DocChecl Ask door andere gebruikers gepubliceerd worden.